Dokumenty na stiahnutie

  Výročná správa za rok 2022 na stiahnutie (PDF)
  Účtovná závierka za rok 2022 na stiahnutie (PDF)

  Výročná správa za rok 2021 na stiahnutie (PDF)
  Účtovná závierka za rok 2021 na stiahnutie (PDF)

  Výročná správa za rok 2020 na stiahnutie (PDF)
  Účtovná závierka za rok 2020 na stiahnutie (PDF)

  Výročná správa za rok 2019 na stiahnutie (PDF)
  Účtovná závierka za rok 2019 na stiahnutie (PDF)

  Výročná správa za rok 2018 na stiahnutie (PDF)
  Účtovná závierka za rok 2018 na stiahnutie (PDF)

  Výročná správa za rok 2017 na stiahnutie (PDF)
  Účtovná závierka za rok 2017 na stiahnutie (PDF)

  Výročná správa za rok 2016 na stiahnutie (PDF)
  Účtovná závierka za rok 2016 na stiahnutie (PDF)

  Výročná správa za rok 2015 na stiahnutie (PDF)
  Účtovná závierka za rok 2015 na stiahnutie (PDF)

  Výročná správa za rok 2014 na stiahnutie (PDF)
  Účtovná závierka za rok 2014 na stiahnutie (PDF)

  Výročná správa za rok 2013 na stiahnutie (PDF)
  Účtovná závierka za rok 2013 na stiahnutie (PDF)

  Výročná správa za rok 2012 na stiahnutie (PDF)
  Poznámky k ÚZ AO MV SR za rok 2012 na stiahnutie (PDF)
  Súvaha AO MV SR za rok 2012 na stiahnutie (PDF)

  Výročná správa za rok 2011 na stiahnutie (PDF)
  Poznámky k ÚZ AO MV SR za rok 2011 na stiahnutie (PDF)
  Súvaha AO MV SR za rok 2011 na stiahnutie (PDF)
  Výkaz ziskov a strát AO MV SR za rok 2011 na stiahnutie (PDF)

  Správa audítora VS2010 časť 1 na stiahnutie (PDF)
  Správa audítora VS2010 časť 2 na stiahnutie (PDF)
  Správa audítora VS2010 časť 3 na stiahnutie (PDF)
  Správa audítora VS2010 časť 4 na stiahnutie (PDF)

  Výročná správa 2010 časť 1 na stiahnutie (PDF)
  Výročná správa 2010 časť 2 na stiahnutie (PDF)
  Výročná správa 2010 časť 3 na stiahnutie (PDF)
  Výročná správa 2010 časť 4 na stiahnutie (PDF)
  Výročná správa 2010 časť 5 na stiahnutie (PDF)
  Výročná správa 2010 časť 6 na stiahnutie (PDF)
  Výročná správa 2010 časť 7 na stiahnutie (PDF)

  Výročná správa za rok 2009, 1.časť na stiahnutie (PDF)
  Výročná správa za rok 2009, 2.časť na stiahnutie (PDF)