O spoločnosti
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. sú akciovou spoločnosťou podľa Obchodného zákonníka. Spoločnosť bola založená zakladateľom Slovenskou republikou, v mene ktorej koná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, na dobu neurčitú.

Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. vykonávajú pre svojho zakladateľa a organizácie ním zriadené servis, opravy a údržbu automobilovej a špeciálne techniky. Svoj predmet činnosti poskytuje pre verejnú správu, ale aj pre širokú verejnosť. Akciová spoločnosť vznikla v júli 2009 transformáciou príspevkových organizácii opravovní Ministerstva vnútra SR na jednu akciovú spoločnosť. Existenciu opravovní je možné datovať od roku 1960, odkedy pôsobili v podobe rôznych právnych subjektov predovšetkým pre potreby ministerstva vnútra.

Akciová spoločnosť Automobilové opravovne MV SR pôsobí na území Slovenskej republiky prostredníctvom šiestich prevádzok, a to prevádzky Bratislava, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Košice a Prešov.

Hlavnou činnosťou akciovej spoločnosti je predovšetkým poskytovanie komplexných služieb v oblasti servisovania a opráv motorových vozidiel rôznych typov a značiek (osobné, nákladné, autobusy…), ale aj skútrov a inej podobnej techniky. Tomu zodpovedá aj skúsený kolektív zamestnancov a materiálno technické vybavenie prevádzok.

Potvrdením je certifikácia a.s. podľa noriem STN EN ISO 9001:2015.

S cieľom neustále zvyšovať kvalitu vykonávaných služieb má spoločnosť stanovenú ako prioritu získanie a udržanie autorizácie všetkých kľúčových značiek, ktoré sú významne zastúpené vo vozovom parku Ministerstva vnútra SR. V roku 2018 sa Automobilové opravovne stali autorizovaným partnerom nových značiek Hyundai, Toyota (len pre model LC76), Tatra a Rosenbauer (hasičská technika). Aj naďalej každoročne úspešne obhajujeme už predtým získané autorizácie značiek Volkswagen osobné a úžitkové, Škoda, Seat, KIA a Polaris.

Vedenie spoločnosti
Ing. Peter Mitura

Ing. Peter Mitura

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Pavol Pračko

Ing. Pavol Pračko

člen predstavenstva
Ing. Miroslav Kováčik

Ing. Miroslav Kováčik

člen predstavenstva