O spoločnosti
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. sú akciovou spoločnosťou podľa Obchodného zákonníka so 100 % majetkovou účasťou štátu. Spoločnosť bola založená zakladateľom Slovenskou republikou, v mene ktorej koná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, na dobu neurčitú.

Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. vykonávajú pre svojho zakladateľa a organizácie ním zriadené servis, opravy a údržbu automobilovej a špeciálne techniky. Svoj predmet činnosti poskytuje pre verejnú správu, ale aj pre širokú verejnosť. Akciová spoločnosť vznikla v júli 2009 transformáciou príspevkových organizácii opravovní Ministerstva vnútra SR na jednu akciovú spoločnosť. Existenciu opravovní je možné datovať od roku 1960, odkedy pôsobili v podobe rôznych právnych subjektov predovšetkým pre potreby ministerstva vnútra.

Akciová spoločnosť Automobilové opravovne MV SR pôsobí na území Slovenskej republiky prostredníctvom siedmich prevádzok, a to prevádzky Bratislava, Nitra, Žilina, Trenčianska Teplá, Banská Bystrica, Košice a Prešov. V súčasnosti je v spoločnosti zamestnaných 325 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere. Hlavnou činnosťou akciovej spoločnosti je predovšetkým poskytovanie komplexných služieb v oblasti servisovania a opráv motorových vozidiel rôznych typov a značiek (osobné, nákladné, autobusy, …), ale aj skútrov a inej podobnej techniky. Tomu zodpovedá aj skúsený kolektív zamestnancov a materiálno technické vybavenie prevádzok.
 

Potvrdením je certifikácia integrovaného manažérskeho systému ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.       CERTIFIKÁT SJ (PDF)       CERTIFIKÁT AJ (PDF)

S cieľom neustále zvyšovať kvalitu vykonávaných služieb má spoločnosť stanovenú ako prioritu získanie a udržanie autorizácie všetkých kľúčových značiek, ktoré sú významne zastúpené vo vozovom parku Ministerstva vnútra SR. V roku 2018 sa Automobilové opravovne stali autorizovaným partnerom nových značiek Hyundai, Tatra a Rosenbauer (hasičská technika). Aj naďalej každoročne úspešne obhajujeme už predtým získané autorizácie značiek Volkswagen osobné a úžitkové, Škoda, Seat, KIA a Polaris.

Po zmene organizačnej štruktúry sa spoločnosť rozšírila o tri nové divízie: Divíziu IT služieb, Divíziu fleet manažmentu a Divíziu výrobnej činnosti. Do portfólia akciovej spoločnosti tak pribudli nové služby, ktorých primárnym cieľom je zabezpečiť pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a organizácie v jeho pôsobnosti digitalizačné a počítačové služby vrátane vývoja príslušných softvérov, predaj a prenájom hardvéru, kompletný servis spojený so službou prenájmu vozidiel, výrobu evidenčných čísel vozidiel, špeciálne úpravy a prestavby motorových vozidiel presne na mieru zákazníka, ako aj poskytovanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti pre bezpečnostné a záchranné zložky.

Vedenie spoločnosti
Predstavenstvo

Mgr. Lukáš Huňara

predseda predstavenstva

PhDr. Ján Žovin

člen predstavenstva

PhDr. Aurel Gonščák

člen predstavenstva

JUDr. Martin Onufrák

člen predstavenstva
Riaditelia
Ing. Róbert Gerši – riaditeľ prevádzky Bratislava
Ing. Peter Jesenský – riaditeľ prevádzky Košice
Ing. Tomáš Kubiš – riaditeľ prevádzky Banská Bystrica
Vladimír Kudelčík – riaditeľ prevádzky Žilina
Dozorná rada spoločnosti
Mgr. Milan Merica – predseda dozornej rady
Ing. Lenka Moravcová – člen dozornej rady
Vladimír Kudelčík – člen dozornej rady