O spoločnosti

Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. sú súkromnou akciovou spoločnosťou podľa Obchodného zákonníka. Spoločnosť bola založená zakladateľom Slovenskou republikou, v mene ktorej koná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, na dobu neurčitú.

Svoj predmet činnosti poskytuje pre širokú verejnosť, ale aj pre verejnú správu. Akciová spoločnosť vznikla v júli 2009 transformáciou príspevkových organizácii opravovní Ministerstva vnútra SR na jednu akciovú spoločnosť. Existenciu opravovní je možné datovať od roku 1960, odkedy v rôznej podobe právnických subjektov pôsobili predovšetkým pre potreby ministerstva vnútra.

Akciová spoločnosť Automobilové opravovne MV SR pôsobí na území Slovenskej republiky prostredníctvom štyroch svojich prevádzok a jedného pracoviska, a to prevádzky Bratislava, prevádzky Žilina, prevádzka Banská Bystrica, prevádzky Košice s pracoviskom Prešov.

Hlavnou činnosťou akciovej spoločnosti je predovšetkým poskytovanie komplexných služieb v oblasti servisovania a opráv motorových vozidiel rôznych typov a značiek (osobné, nákladné, autobusy…), ale aj skútrov a inej podobnej techniky. Tomu zodpovedá aj skúsený kolektív zamestnancov a materiálno technické vybavenie prevádzok a pracoviska.

Potvrdením je certifikácia a.s. podľa noriem STN EN ISO 9001:2009, certifikácia autorizovaného servisu prevádzky Košice pre značky Škoda, VW osobné a úžitkové vozidlá, SEAT.

Vedenie spoločnosti
Ing. Peter Mitura

Ing. Peter Mitura

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Pavol Pračko

Ing. Pavol Pračko

člen predstavenstva
Ing. Miroslav Kováčik

Ing. Miroslav Kováčik

člen predstavenstva