Adresa a fakturačné údaje:

Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
Sklabinská 20
831 06 Bratislava

IČO: 44 855 206
DIČ: 2022850203
IČ DPH: SK2022850203
DUNS číslo: 367125016

Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000355129
Kód banky: 8180
IBAN: SK93 8180 0000 0070 0035 5129
SWIFT: SPSRSKBA

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sa, vložka číslo: 4804/B.
  Výpis z Obchodného registra SR

Komunikačné kontakty:

  09610 57020
  09610 57074
  info@aomvsr.sk
  www.aomvsr.sk

Kontakty na jednotlivé oddelenia konkrétnych prevádzok nájdete v sekcii Prevádzky:

  Bratislava
  Nitra
  Žilina
  Banská Bystrica
  Košice
  Prešov