Kontaktná osoba pre obstarávanie
Ing. Ľubomír Války
  0911 748 271
  obstaravanie@aomvsr.sk
  lubomir.valky@aomvsr.sk


 

Repasácia alternátorov a štartérov

Vykonanie repasácie alternátorov a štartérov, podľa špecifikácie a podrobného vymedzenia predmetu zákazky.

Dátum zverejnenia: 25.1.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

Správa počítačovej siete

Vykonávanie činnosti zameranej na zabezpečenie správy počítačovej siete, serverov, intranetu, pomoc pri používaní DMS CZ/SK a príslušných aplikácií, správa a konfigurácia virtuálneho prostredia, zapojenie a inštalácia HW a SW, konfigurácie a správa siete CISCO, správa kamerových systémov a pod. pre jednotlivé pracoviská objednávateľa.

Dátum zverejnenia: 18.1.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

Právne služby

Poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva v oblasti občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva, správneho práva, autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom, práv duševného vlastníctva, práva verejného obstarávania ako aj ďalších právnych oblastí súvisiacich s činnosťou verejného obstarávateľa a s postavením verejného obstarávateľa.

Dátum zverejnenia: 24.10.2017

Výzva na predloženie cenovej ponuky