Spolupráca pri výpožičke testovacích vozidiel – dopyt

Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. je spoločnosť, ktorá je odborným partnerom rezortu MV SR v oblasti vozového parku.

V rámci našej primárnej činnosti servisu a opráv motorových vozidiel je realizovaný projekt zameraný na hľadanie možností pre optimalizáciu vozového parku.

Pri kooperácii so zložkami MV SR a v súvislosti s rozširujúcim sa využitím elektro moblility sú analyzované možnosti testovania novej technológie v podmienkach referentských vozidiel.

Predstavou je otestovanie zmysluplnosti zavedenia elektro mobility vo výkone služby funkčných útvarov Polície formou dlhodobého testu (12 mesiacov) formou výpožičky prostredníctvom AOMVSR, a.s..

Cieľom projektu by bolo otestovať dojazd, komfort, jazdné vlastnosti a hlavne spotrebu a predpokladané servisné náklady vozidiel a nových technológií.

V prípade Vášho záujmu o poskytnutie vozidiel na testovanie prosíme o vyplnenie REGISTRAČNÉHO FORMULÁRA.