V súčasnosti neprebiehajú výberové konania na našich pracoviskách.