V súčasnosti neprebieha žiadne výberové konanie na žiadnom z našich pracovísk.