Aktuálne zákazky

 

– momentálne žiadne –

 


 

Archív zákazok

 
23.03.2021 – Opravy a periodické prehliadky zariadení LUKAS
19.03.2021 – Revízie zariadení WEBER
12.03.2021 – Notebooky
08.03.2021 – Rekonštrukcia 2. NP v prevádzke Bratislava
08.03.2021 – Zabezpečenie komplexných služieb BOZP, OPP a PZS
23.02.2021 – Výkon technického dozoru
17.02.2021 – Prestavba vozidiel
13.01.2021 – Nákup cestných rýchlomerov – radary
12.01.2021 – Servis a opravy zariadení Kärcher
08.01.2021 – Prenájom osobných automobilov
02.12.2020 – Služby verejného obstarávania
20.11.2020 – Odvoz a likvidácia nebezpečných odpadov
20.11.2020 – Správa počítačovej siete
28.09.2020 – Odvoz a likvidácia nebezpečných odpadov
11.08.2020 – Odborné prehliadky dýchacích prístrojov
13.07.2020 – Označovanie služobných vozidiel Polície a Hasičského záchranného zboru – fólie
24.06.2020 – Právne služby
26.05.2020 – Automobilové sklá
21.05.2020 – Pracovné odevy
21.05.2020 – Pracovná obuv
20.02.2020 – Kancelárske potreby a papier
20.02.2020 – Záručný a pozáručný servis a revízie lekárskych prístrojov
23.01.2020 – Kancelárske potreby
20.01.2020 – Poskytovanie služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
10.01.2020 – Nákup pohonných hmôt na palivové karty
10.01.2020 – Revízie dielenských zdvihákov
02.08.2019 – Výber nezávislého externého auditora
08.07.2019 – Revízie zariadení WEBER
02.07.2019 – Valcová skúšobňa bŕzd
24.05.2019 – Rekonštrukcia dielne
20.05.2019 – Ručné elektrické náradie
17.05.2019 – Kontrola technického stavu čerpacích staníc
06.05.2019 – Priemyselné vysávače
23.04.2019 – Opravy a periodické prehliadky dýchacích prístrojov
17.04.2019 – Elektrické ručné náradie
16.04.2019 – Vysokotlaké umývacie zariadenia
11.04.2019 – Nábytok
11.04.2019 – Skriňa na náradie
09.04.2019 – Školenie zamestnancov
09.04.2019 – Správa počítačov siete
07.04.2019 – Celoslovenské stretnutie zamestnancov AOMVSR
01.04.2019 – Elektrické ručné náradie
27.03.2019 – Box na prepravu psov
08.03.2019 – Opravy a periodické prehliadky LUKAS
14.02.2019 – Závažia na disky
11.02.2019 – Opravy sedadiel služobných motorových vozidiel
10.01.2019 – Opravy vozidiel Land Rover
08.01.2019 – Označovanie služobných vozidiel polície a Hasičského záchranného zboru