Spoločnosť momentálne neposkytuje dary, dotácie a sponzoring.