Vitajte u nás sme Váš obchodný partner pre vývoj softvéru!

 

V dnešnom dynamickom podnikateľskom prostredí je softvér neoddeliteľnou súčasťou rastu a konkurencieschopnosti každej modernej firmy. V Divízií IT služieb AO MV SR je tu, aby Vám pomohla naplno využiť potenciál digitalizácie a inovácie. Naše služby poskytovania vývoja softwaru sú kľúčom k Vášmu úspechu.

 

Prečo vybrať nás?

 

  • Skúsenosť: Divízia IT služieb vznikla 1.1.2021 a momentálne poskytujeme viaceré služby. Máme skúsenosť s viac ako dvojročnou históriou v oblasti softwarového vývoja v prostredí štátnej správy, naše tímy majú neoceniteľné skúsenosti s riešením i tých najzložitejších výziev.

 

  • Inovácie: Sme Váš partner pre inovácie. Naši pracovníci neustále sledujú aktuálne trendy v obore, aby sme vám mohli ponúknuť najlepšie riešenia.

 

  • Flexibilita: Každý projekt je jedinečný, a preto ponúkame flexibilný prístup, ktorý je plne prispôsobený Vašim potrebám. Bez ohľadu na veľkosť Vašej organizácie či rozsah projektu, sme tu pre Vás.

 

  • Kvalita: Naše riešenie je postavené na najvyšších štandardoch kvality a bezpečnosti. S nami môžete mať istotu, že Váš softvér bude spoľahlivý a bezpečný.

 

Poskytované služby v oblasti IT sú realizované v súlade s platnou legislatívou a vyhláškou č. 85/2020 o riadení projektov.​

 

Naše služby

 

Vývoj na Mieru: Vytvoríme software presne podľa Vašich potrieb a požiadaviek. Každý kód, ktorý vytvoríme, je jedinečný a plne zodpovedá Vašim očakávaniam.

 

Analýza a architektúra: Môžete si vybrať Vaše požiadavky a stratégiu pre digitálnu transformáciu. Spolu nájdeme najlepšiu cestu k Vášmu cieľu.

 

Údržba a podpora: Náš tím je tu, aby vám poskytol pravidelnú údržbu a technickú podporu, aby ste mohli využívať Váš softvér bez prerušenia.

 

Migrácie a aktualizácie: Môžeme Vám preniesť Vaše súčasné systémy na moderné technológie a vykonať bezproblémové aktualizácie.

 

 

Naše projekty

 

Ako príklad zrealizovaných projektov môžeme uviesť odovzdanú Analytickú dokumentáciu pre projekty goAML a Evidenciu cudzincov v rámci plánu obnovy, projekt Centrálna evidencia pachových stôp pre KEU PZ, projekt Evidencia sťažností alebo e-learningovú platformu pre potreby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.  Vypracované boli aj ďalšie analytické dokumentácie pre realizované projekty Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

 

Divízia IT AO MV SR poskytuje aj digitalizačné služby, v rámci ktorých boli zdigitalizované dokumenty pre Slovenský národný archív Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, štátne archívy na Slovensku, Sekciu verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a viaceré Okresné úrady v sídle kraja.

 

Našim zákazníkom poskytujeme možnosť využitia služieb v oblasti projektového riadenia, služieb administrácie sietí, konzultačných služieb v oblasti IT, monitoringu IKT a non IKT technológii, bezpečnostných analýz a iné.

 

Na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu rovnako poskytujeme aj technickú, post-implementačnú podporu pre informačné systémy v režime 24×7.

 

Naši zákazníci

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Naším hlavným obchodným partnerom je Ministerstvo vnútra Slovenkej republiky pre ktoré realizujeme viaceré projekty financované z Eurofondov ako aj zo štátneho rozpočtu. Sú to projekty v oblasti verejnej správy, policajného zboru ako aj hasičského a záchranného zboru.

 

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

Pre Správu štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky zabezpečujeme prevádzku informačných systémov ako aj služby v oblasti bezpečnosti.

 

Slovenský pozemkový fond

Pre potreby nového manažmentu Slovenského pozemkového fondu bola vypracovaná analýza fungovania IT oddelenia z hľadiska napĺňania cieľov organizácie.

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Pre Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky aktuálne pracujeme na redizajne webového sídla Návšetvník.sk.

 

Podpísané zmluvy

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

https://www.crz.gov.sk/zmluva/5864614/

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7309216/

https://www.crz.gov.sk/zmluva/6194265/

https://www.crz.gov.sk/zmluva/5751743/

https://www.crz.gov.sk/3824669/

 

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

https://www.crz.gov.sk/zmluva/6660717/

 

Kontakt

 

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať listom na adresu sídla spoločnosti alebo emailom na info@aomvsr.sk