Spoločnosť AOMVSR za kalendárny rok

 • 2016 nemohla poskytnúť podiel zaplatenej dane.
 • 2017 nemohla poskytnúť podiel zaplatenej dane.
 • 2018 poskytla podiel vo výške 228,96 EUR občianskemu združeniu : Štvorlístok pre deti s DMO, Palárikova 171/4, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO:457 93 671.
 • 2019 poskytla podiel vo výške:
  1. )  118,75 EUR neziskovej organizácii Deťom s rakovinou n.o., Einsteinova 3692/21, 851 01 Bratislava, IČO: 50097270,
  2. )  118,74 EUR nadácii Pomoc druhému, Pribinova 429/18, 920 01 Hlohovec, IČO:37989677.
 • 2020 poskytla podiel vo výške:
  1. )  779,53 EUR občianskemu združeniu INNITOR, Wolkrova 17, 851 01 Bratislava, IČO: 42270715,
  2. )  779, 53 EUR občianskemu združeniu Športový klub polície Bratislava, Záporožská 8, 851 01 Bratislava, IČO: 00681989.
 • 2021 poskytla podiel vo výške 419,78 EUR mimovládnej neziskovej organizácii Človek v ohrození, Baštová 343/5, 811 03 Bratislava, IČO: 5008200.