Spoločnosť AOMVSR za kalendárny rok

  • 2016 nemohla poskytnúť podiel zaplatenej dane.
  • 2017 nemohla poskytnúť podiel zaplatenej dane.
  • 2018 poskytla podiel vo výške 228,96 EUR občianskemu združeniu : Štvorlístok pre deti s DMO, Palárikova 171/4, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO:457 93 671.
  • 2020 poskytla podiel vo výške:
    1. )  779,53 EUR občianskemu združeniu INNITOR, Wolkrova 17, 851 01 Bratislava, IČO: 42270715,
    2. )  779, 53 EUR občianskemu združeniu Športový klub polície Bratislava, Záporožská 8, 851 01 Bratislava, IČO: 00681989.