Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (AOMV SR) po získaní certifikátov ponúkajú servis moderných vozidiel s elektromotormi. Zamestnanci absolvovali špeciálne školenia a získali prísne bezpečnostné certifikáty pre náročné opravy.

Na servisovanie elektrovozidiel a plug-in hybridných vozidiel sa AOMV SR pripravujú už od roku 2019. Začiatkom roka 2023 svoju prípravu zintenzívnili, keďže rezort MV SR vtedy uviedol vozidlá s elektromotormi do prevádzky.

Uskutočnil sa výber zamestnancov s elektrotechnickým vzdelaním, ktorí disponovali odbornými znalosťami. Pre mechanika-diagnostika alebo elektrikára je následne potrebné odborné vzdelanie priamo od výrobcu konkrétnej značky vozidiel. „Naši zamestnanci absolvovali náročný kurz z oblasti elektrotechniky, ktorý zavŕšili záverečnou skúškou a získali osvedčenie vydané v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Zb. zákonov,” približuje Peter Jesenský, riaditeľ prevádzky Košice, AO MV SR, a.s. Osvedčením momentálne  disponujú siedmi zamestnanci. Piati odbornou spôsobilosťou pracovníka na vykonávanie činnosti na elektrických zariadeniach podľa § 21 vyhlášky a ďalší dvaja osvedčením podľa § 22.

Pri opravách plug-in hybridných vozidiel ide o náročné opravy, kde sa človek môže dostať do kontaktu s napätím až do 1000 voltov, čo je veľmi nebezpečné. AOMV SR z dôvodu zodpovednosti a profesionálneho prístupu v košickej prevádzke vymenovali aj zástupcu pre E-mobilitu. Je expertom na opravy L3, a tak držiteľom certifikátu najvyššieho vzdelania. Ďalší zamestnanci získali certifikáty L3, L2 pre vozidlá Škoda a VW, dvaja zamestnanci budú preškolení pre vozidlá Kia a Hyundai. Zamestnanci tiež absolvovali školenie na značku Toyota RAV 4. “MV SR prevádzkuje celkovo asi 900 kusov vozidiel s alternatívnym pohonom plug-in hybrid alebo elektromobily, na ktoré bol náš tím špeciálne vyškolený,” dodáva Jesenský.

Všetky informácie v rámci E-mobility podľa jednotlivých značiek bude sledovať zástupca pre E-mobilitu. Bude ich aplikovať v každodennom servisnom a opravárenskom procese a zabezpečovať tak vlastné vzdelávanie zamestnancov AOMV SR.

Okrem školení zamestnancov museli automobilové opravovne pre plnohodnotný servis elektormobilov vybudovať nabíjacie stanice, zabezpečiť špeciálne náradie pre všetky značky vozidiel, doplniť špeciálnu diagnostiku a zabezpečiť prenájmy rôznych aplikácií. V opravovni je pred dokončením aj nový pracovný priestor na výmeny autobatérií alebo jednotlivých modulov. Tým bude zaistená bezpečnosť opravy, ako aj karanténne miesta.

„Som presvedčený, že za oblasť opráv E-vozidiel pre MV SR a štátnu správu sme veľmi dobre zvládli začiatok prevádzkovania a servisovania týchto vozidiel. Uvedomujeme si vysokú zodpovednosť za ich prevádzku a opravy, preto budeme vykonávať nepretržité vzdelávanie a kontroly,” uzatvára Jesenský.

Okrem servisu vozidiel s elektromotormi sa AOMV SR  venujú aj špeciálnym úpravám vozidiel a rôznym inovačným riešeniam. V rámci modernizácie spoločnosti sa venujú aj oblasti digitalizácie, skenovaniu a triedeniu rôznych typov dokumentov.

Na stránku aktualít v kategórii:   Novinky
Na stránku prevádzky: