Oznamujeme Vám, že k 01.01.2024 dochádza k zmene bankového spojenia pre poukazovanie platieb na účet Automobilových opravovní Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s. nasledovne:

IBAN: SK27 0900 0000 0051 7080 1700
BIC: GIBASKBX

Na stránku aktualít v kategórii:   Novinky
Na stránku prevádzky: