Počas výstavy AUTOSALON sa konalo celoslovenského kolo súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR, kde z celkového počtu 12 súťažiacich obsadil Marián Straka šieste miesto. Z praktickej skúšky získal 167 bodov, čo bolo len o jeden bod menej oproti samotnému výhercovi.
Mariánovi Strakovi ešte raz a ďakujeme za reprezentáciu celej našej spoločnosti.

Na stránku aktualít v kategórii:   Novinky
Na stránku prevádzky: