Oddelenie digitalizácie, ktoré pôsobí v rámci AOMV SR sa aktívne podieľa na dlhodobej digitálnej transformácie krajiny. Realizáciou projektov vo verejnej aj štátnej správe chcú pomôcť k zjednodušeniu a efektívnemu uchovávaniu dokumentov.

Na oddelení digitalizácie disponujú Automobilové opravovne MV SR špičkovými zariadeniami na skenovanie dokumentov a aplikáciami na ich postprodukciu. Ide napríklad o vysokovýkonné skenery pre neviazané dokumenty s kapacitou až do 13 200 strán za hodinu či manuálne skenery pre skenovanie viazaných dokumentov s kapacitou 200 strán za hodinu. Pre skenovanie kníh využívajú manuálny skener s kapacitou 200 dvojstrán za hodinu. Všetky tieto skenery sú šetrné k papieru, čo zabezpečuje zachovanie kvality aj veľmi starých a špeciálne ošetrovaných dokumentov.

Pri postprodukčných procesoch využíva pracovisko profesionálny softvér ScanGate. “Okrem neho máme aj vlastné aplikácie, či už na optické rozpoznávanie znakov, anonymizáciu, konverziu do rôznych formátov, triedenie spisov do adresárových štruktúr, alebo na rôzne ďalšie procesy,” Lukáš Huňara, predseda predstavenstva AOMV SR. Od prvých procesov na oddelení digitalizácie AOMV SR naskenovali a postprodukčne spracovali viac ako 5 miliónov strán dokumentov.

Digitalizácia je moderná a už priam nevyhnutná záležitosť spracovania dát. Mnohé inštitúcie potrebujú svoje archívy zdigitalizovať z dôvodu jednoduchšej manipulácie či dlhšej trvácnosti tlačív, ale najmä pre zväčšenie objemu databázy a jednoduchý prístup. Prostredníctvom digitalizácie sa dajú jednotlivé informácie rýchlo vyhľadávať, triediť či zdieľať.

Jednotlivé typy dokumentov si častokrát vyžadujú aj profesionálne zaobchádzanie a ošetrenie. Preto procesy digitalizácie zahŕňajú aj obhliadku technického stavu dokumentov, konzultáciu a návrh vhodných riešení. V ponuke služieb AOMV SR je okrem základnej prípravy aj široká škála procesov podľa konkrétnych požiadaviek. “Na našom oddelení pristupujeme ku každému klientovi individuálne. Naše pracovisko je plne flexibilné, na požiadavku vieme prispôsobiť mnohé parametre tak, aby to vyhovovalo zásadám každého projektu,” približuje Huňara.

V základnej ponuke je príprava, triedenie, skenovanie a postprodukcia rôznych typov dokumentov. Skenovanie je možné v rôznych formátoch, výškach DPI, vo veľkostiach A5 – A0 a vo farebnom či čierno-sivom prevedení.
Po naskenovaní či už listín, archívnych dokumentov, kníh alebo iných tlačovín ponúka AOMV SR dáta na ďalšie postprodukčné procesy, pričom vie ponúknuť aj RAW dáta.

Medzi ne patrí napríklad možnosť anonymizácie údajov podľa dohody, odfiltrovanie výberu dokumentov, indexácia a vytriedenie spisov do adresárovej štruktúry, možnosť komprimácie výstupov či OCR. Samozrejmosťou je aj možnosť úpravy digitalizovaných dokumentov prostredníctvom profesionálneho softvéru (orezanie, rotácia, extrapolácia, redukcia achromatizmu, binarizácia, prispôsobenie jasu a i.) a v prípade potreby aj zabezpečenie prepravy dokumentov.

Digitalizácia v rámci spolupráce s AOMV SR má pre verejný sektor niekoľko špecifikovaných možností. Napríklad nákup služieb od AOMV SR nie je podľa § 1 ods. 13 písm. q) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní potrebné realizovať cez procesy verejného obstarávania. Zo zákona existuje viacero možností v rámci limitovaného cenníka a spôsobu objednávky služieb či uzavretia zmlúv, pričom dodávka služieb alebo tovarov AOMV SR je možná aj na viacero rokov.

 

Na stránku aktualít v kategórii:   Novinky
Na stránku prevádzky: