Bratislava, 5. október 2023 – Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (AOMVSR), majú dlhoročnú históriu v poskytovaní špeciálnych úprav vozidiel pre verejnú správu, ale aj pre širokú verejnosť. Aká je ich úloha a ako prispievajú k našej bezpečnosti?

AOMVSR majú za sebou rad projektov, ktoré zlepšili výkon a bezpečnosť vozidiel pre policajný zbor a hasičský zbor. Patrí sem montáž špeciálnej výbavy, majákov, polepov pre policajné vozidlá, či návrhy a inštalácia špeciálnych konštrukcií pre bezpečnú prepravu vybavenia a kyslíkových prístrojov, ktoré sú nevyhnutné pri rýchlych zásahoch hasičského zboru.

Okrem verejných projektov vykonáva AOMVSR aj špeciálne úpravy pre Národnú kriminálnu agentúru (NAKA). Ich posledným projektom je vybavenie elektrických vozidiel Citroën eJumpy  dielenskou časťou od firmy Sortimo pre pyrotechnikov na letiskách v Bratislave, Poprade a Košiciach. Tieto vozidlá sú vybavené diaľkovo ovládanými zariadeniami a ďalším potrebným vybavením na bezpečnú manipuláciu s trhavinami.

Nové riešenia pre vyššiu bezpečnosť

Prioritou AOMVSR je neustála snaha hľadať nové riešenia v úpravách špeciálnych vozidiel tak, aby bola zachovaná čo najvyššia miera bezpečnosti počas jazdy. Jedným z príkladov je umiestnenie displeja radarového prístroja vo vozidlách policajnej hliadky. „V minulosti boli zariadenia na meranie rýchlosti inštalované s dodatočnými zobrazovacími panelmi, ktoré boli umiestnené pred spolujazdcom vodiča. Toto umiestnenie si vyžadovalo deaktiváciu airbagu spolujazdca, čím bola znížená jeho ochrana v prípade nehody. Snažili sme sa túto situáciu zlepšiť tým, že sme integrovali výstupy z týchto meracích zariadení s videovstupom do tzv. infotainment systémov, konkrétne obrazovky rádia v stredovej konzole vozidla. Odstránením dodatočných displejov pred spolujazdcom sme zvýšili bezpečnosť posádky policajných hliadok a minimalizovali riziko zranení pri rýchlej jazde a stíhaní nedisciplinovaných vodičov,“ vysvetľuje Ivan Moštenický,   vedúci úseku vzťahov so zákazníkmi a rozvoja obchodných činností AOMVSR.

Náročný proces výroby

Výroba pri špeciálnych úpravách vozidiel pre policajný a hasičský zbor či iné inštitúcie je proces, ktorý si vyžaduje určitý čas a dôkladné plánovanie. Ako hovorí Ivan Moštenický, celý priebeh výroby môže byť rozdelený do niekoľkých etáp: „Po prijatí zadania vypracujeme dizajn a návrh, ktorý je potrebné schváliť príslušnými orgánmi. Napríklad , ak sa jedná o úpravu vozidiel pre Policajný zbor SR, návrh predkladáme na schválenie na Odbor akvizície a inovácií na Prezídium Policajného zboru, ako aj na Odbor dopravy SEMVSR na Košickej ulici. Po schválení návrhu sa spojíme s budúcimi užívateľmi vozidla, aby sme doladili ich detailné požiadavky na usporiadanie a využitie vnútorného priestoru. Na základe týchto informácií potom vytvoríme 3D dizajn cez počítačový program. Ďalším krokom je vypracovanie cenovej kalkulácie prototypu. Po jej schválení a vystavení objednávky, objednávame potrebný materiál od subdodávateľov a začíname s jeho výrobou, čo môže trvať niekedy aj mesiac. Poslednou etapou vo vývoji je samozrejme odskúšanie prototypu v praxi. Po ňom pokračujeme v úpravách pre ďalšie vozidlá, čo už trvá oveľa kratšie, rádovo dni maximálne týždne, podľa  rozsahu projektu a počtu upravovaných vozidiel.“

Najväčšou výzvou pri vývoji a výrobe špeciálnych úprav vozidiel je proces navrhovania a výroby prototypu. V tejto fáze je potrebné zohľadniť špecifické požiadavky zákazníka a vytvoriť unikátne riešenie. „Tento proces môže byť časovo a nákladovo náročný, pretože vyžaduje veľa práce, vývoja a testovania,“ upresňuje Ivan Moštenický a pokračuje, „ďalšie kusy sa následne vyrábajú rýchlejšie a efektívnejšie, pretože už máme overený dizajn a procesy. V tejto fáze vieme predísť chybám a komplikáciám, ktoré by mohli vzniknúť pri vytváraní prototypu. Preto aj pre nás aj pre zadávateľa sú zaujímavejšie a ekonomicky výhodnejšie projekty, ktoré nevyvíjame  len pre výrobu jediného kusu, ale kde môžeme upraviť viacero vozidiel, ideálne aspoň desať alebo viac kusov. To nám umožňuje efektívnejšie využiť naše zdroje a dosiahnuť lepšiu rentabilitu.“

Vytváranie jednotlivých prototypov môže byť náročné, ale je nevyhnutné pre dosiahnutie optimálnych výsledkov a zabezpečenie, aby špeciálne úpravy plne spĺňali potreby a očakávania klientov. AOMVSR venujú svojim projektom zvýšenú pozornosť, pretože sú náročné aj z hľadiska času potrebného na dodržiavanie termínov a pravidiel verejného obstarávania.

Ochrana posádky je pri zásahoch najvyššou prioritou

Rozvoj bezpečnosti vozidiel pre Ministerstvo vnútra SR a jeho zložky sú pre AOMVSR vždy na prvom mieste. Zadávatelia často prichádzajú s rôznymi požiadavkami, ktoré vyplývajú z ich reálnych potrieb. „Policajti napríklad požadujú vozidlá s rámami, ktoré by umožnili vytláčanie iných vozidiel v prípade krízových situácií. Niektoré vozidlá, ako napríklad policajná Škoda Kodiaq, už majú z výroby homologované takéto rámy (aj keď na Slovensku zatiaľ nedostupné), no legislatívne schválenie takýchto rámov môže byť komplikované,“ dodáva Ivan Moštenický a pokračuje „Ďalšou výzvou AOMVSR je ochrana príslušníkov zásahových jednotiek, ktorí sa často dostávajú pri zásahoch do priameho styku s ozbrojeným páchateľom. Aj keď majú  k dispozícii balistické štíty, vozidlá, ktoré používajú, nie sú pancierované. To znamená, že sú v bežnom civilnom vozidle a v prípade, že páchateľ disponuje silnejšou automatickou zbraňou, môže to pre posádku predstavovať riziko. Je potrebné vyvinúť lepšiu formu ochrany posádky týchto vozidiel. V iných krajinách sú pancierované vozidlá bežným štandardom pre tieto jednotky, a preto je dôležité, aby sme aj u nás zabezpečili, že príslušníci pohotovostných a zásahových jednotiek budú mať najvyššiu možnú ochranu, keď sú v prvej línii pri vykonávaní svojich povinností.“

Podobné požiadavky na vyšší stupeň ochrany platia aj pre príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ktorí často vykonávajú zásahy s vysokým rizikom. Aj tu hľadajú AOMVSR nové spôsoby ako vyvinúť a implementovať tieto zlepšenia, aby zvýšili bezpečnosť vozidiel a ich posádok.

Smerovanie k budúcnosti

Jednou z priorít AOMVSR je hľadať nové spôsoby, ako zlepšiť bezpečnosť a efektivitu vozidiel pre verejné inštitúcie. Ich cieľom je zabezpečiť, aby mali pre príslušníkov zásahových jednotiek čo najlepšie možné vybavenie na plnenie svojich náročných úloh. To si však vyžaduje nemalé finančné prostriedky, pretože špeciálne úpravy a dovybavenie týchto vozidiel bývajú často drahšie ako samotné vozidlá. Investície do bezpečnosti a efektivity sú však kľúčom k úspešnému plneniu povinností verejných inštitúcií a Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR zostávajú v tomto procese dôležitým partnerom. Inovácie a kvalitné vybavenie vozidiel sú potrebné, aby mohli lepšie slúžiť všetkým občanom a zabezpečiť bezpečnosť príslušníkov zásahových jednotiek policajného a hasičského zboru v ich náročnej práci.

 

 

Na stránku aktualít v kategórii:   Novinky
Na stránku prevádzky: