Stredná odborná škola so sídlom v Považskej Bystrici v rámci odborného vzdelávania nadviazala spoluprácu s prevádzkou AO MV SR v Žiline. Žiaci 3. a 4. ročníka študijného odboru Mechanik hasičskej techniky SOŠ v Považskej Bystrici absolvovali v mesiacoch október – december odbornú prax v jednej z našich šiestich prevádzok. Prevádzka v Žiline je certifikovaným pracoviskom pre duálne vzdelávanie žiakov, ktorí za úspešné absolvovanie praxe v danej spoločnosti môžu získať i stále pracovné miesto. Riaditeľ prevádzky – Vladimír Kudelčík počas odbornej praxe ocenil vybraných žiakov za ich záujem a svedomitý prístup k práci. Zaujímavosťou je, že o daný študijný odbor – mechanik hasičskej techniky je záujem nielen zo strany chlapcov. Spomínaný študijný odbor si pre svoju atraktivitu získal i dievčatá. Konkrétne na SOŠ škole študujú tento odbor 2 dievčatá. Títo žiaci sa v nových priestoroch oboznámili s technikou a vyskúšali si údržbu na rôznych autách. Nakoľko je prevádzka v Žiline servisným partnerom značiek KIA, TOYOTA a POLARIS, no zároveň poskytuje i opravy vozidiel značiek VW, SEAT a ŠKODA, tak nadšenie žiakov z tejto rôznorodosti bolo obrovské. Neskrývali svoje nadšenie pri práci nielen v profesionálnom prostredí, no predovšetkým s profesionálnym tímom. Žiakov mal pod vedením vedúci dielne Peter Svoboda, ktorý pri práci vychádzal z tematických plánov pre príslušný študijný ročník. Okrem dobrých pracovných vzťahov sa na pracovisku vytvorili i veľmi dobré priateľské vzťahy postavené na prirodzenom rešpekte zo strany študentov.

„Veríme, že daná skúsenosť bude pre našich žiakov silnou motiváciou posunúť sa vpred. Ako sa píše: Aby každý absolvent našiel uplatnenie, tak si dovolíme tvrdiť, že cieľ našich žiakov je práve aj vďaka AO MV SR jasný. Patrí vám veľké poďakovanie za vašu veľkorysosť, ochotu a záujem a zároveň sa tešíme na našu ďalšiu vzájomnú spoluprácu!“ povedal na našu adresu riaditeľ pre odborný výcvik SOŠ v Považskej Bystrici Ing. Peter Pavlík.

Na stránku aktualít v kategórii:   Novinky   Žilina
Na stránku prevádzky:   Žilina