Dňa 12.03.2019 sa v Košiciach uskutočnilo oblastné kolo súťaže Autoopravár Junior 2019 v kategórií:

  • Autoopravár Junior – mechanik a elektrikár
  • Autoopravár Junior – karosár
  • Autoopravár Junior – lakovník

Súťaž každý rok organizuje Cech predajcov a autoservisov Slovenskej republiky. Cech predajcov a autoservisov SR (CPA SR) je záujmové združenie zoskupujúce autorizovaných predajcov a autoservisy, nezávislé servisy a iné právnické osoby pôsobiace v činnostiach súvisiacich s automobilovým priemyslom a autoopravárenstvom. Cieľom súťaže bola propagácia remesla autoopravára medzi širokou verejnosťou, ako aj prepojenie zamestnávateľov so školami. Súťaž bola určená pre žiakov 3. ročníka stredných odborných škôl v Slovenskej republike učebného odboru Autoopravár. Súťaž v sebe spájala motiváciu pre mladú generáciu vzdelávať sa v povolaní autoopravára, zároveň možnosť zviditeľniť sa pred potenciálnym zamestnávateľom a zvýšiť tak svoje šance na uplatnenie sa v praxi.

Súťaže sa zúčastnil učeň Marián Straka,  študent 3. ročníka duálneho vzdelávania Strednej odbornej školy automobilovej v Košiciach. Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov zo škôl Košického a Prešovského kraja.

Marián Straka obsadil v súťaži 1. miesto a postúpil do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať v Bratislave počas konania výstavy AUTOSALON.

Mariánovi Strakovi blahoželáme a aj touto cestou ďakujeme všetkým inštruktorom, ktorí sa mu v priebehu jeho odbornej praxe v AO MV SR, a.s., prevádzka Košice odborne venovali.

Ďakujeme za peknú reprezentáciu celej našej spoločnosti.

Na stránku aktualít v kategórii:   Novinky
Na stránku prevádzky: