predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

 
Životopis

Dátum narodenia:     6.6.1980

Miesto narodenia:     Bratislava

Stav:                               ženatý

Vzdelanie a kurzy:

2000 – 2006                 Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
1985 – 1989                 Gymnázium, Bratislava
2001 – 2002                 Národná rada Slovenskej republiky, stáž vo výbore NR SR
pre vzdelanie, vedu, mládež a šport. Certifikát administratívneho pracovníka.
2010                             Slovenská advokátska komora, advokátska skúška

Prax:

od 15.5.2020              AOMVSR, a.s., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
2015 – 2016                Ovozela, družstvo, predseda predstavenstva
2014 – 2020                Okenica Šula Co. s.r.o., senior advokát, riadiaci partner
2010 – 2012                AOMVSR, a.s., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
2010                             Okenica Šula Co. s.r.o., advokát – partner
2007 – 2009                JUDr. Dominik Okenica – advokát, advokátsky koncipient
2006 – 2007                SZČO – konzultant verejného obstarávania
2004 – 2006                Ministerstvo vnútra SR, poverený riadením odboru/riaditeľ odboru
2003 – 2004                Ministerstvo vnútra SR, referent
2002                             Aliancia Fair – Play, o.z., hlavný analytik

Znalosť jazykov:

Anglický jazyk:            pokročilý